Návod k lepení samolepek na zeď

Návod k lepení samolepek na zeď

Co jsou samolepky na  zeď?

Samolepky na zeď jsou vyráběny z  vinylového materiálu, jehož předností je možnost opětovné aplikace na jiná  místa v interiéru , aniž by byl znehodnocen povrch, kde byla samolepka umístěna.

Aplikace samolepících dekorací je velmi jednoduchá a rychlá a přesto prosím věnujte chvilku času přečtení tohoto návodu.

  SAMOLEPKY NA ZEĎ mužete aplikovat na veškeré hladké povrchy v interiéru - zeď , dlažbu, - sklo, lamina – kuchyňská dvířka apod.

1. Neinstalujte samolepku na studené nebo vlhké povrchy, do blízkosti ohřívaču, ohně, radiátoru centrálního topení a míst s přímým slunečním svitem. Ujistěte se, že dané místo je dostatečně suché, rovné a hladké. Samolepky nelepte na strukturované povrchy včetne strukturovaných maleb a na malby se silikátovými příměsemi.

2. Povrch zďi musí být po celé ploše čistý, hladký a zbavený prachu. Nerovnosti podkladu doporučujeme lehce poupravit smirkovým papírem. Na odstranění prachu ze zďi použijte suchou tkaninu nebo lux na vysávání podlah.

3. Rozviňte fólii a nechte ji chvíli ležet na rovném podkladu, aby si materiál odpočinul a dosáhl pokojové teploty.

4. Vyzkoušejte správné umístění samolepky. Doporučujeme jednotlivé objekty vystřihnout nůžkami a vyzkoušet si jejich aplikaci ci rozvržení “nanečisto”. I když jsou samolepky opakovatelně snímatelné, zabráníte tak možnému odloupnutí nátěrové vrstvy povrchu v případe starších maleb.

5. Sejměte motiv z podkladu a umístěte na požadovanou pozici. Pokud se umístění samolepky napoprvé nezdaří, pomalým pohybem ji odlepte a aplikujte znovu.

6. Po aplikaci odstraňte vzduchové bubliny či nakrčená místa pohyby od středu směrem k okraji. Silnějším tlakem samolepku uhlaďte, aby dobře přilnula, zejména na vnější hraně.

7. Samolepka nesmí být aplikována v blízkosti tepelného zdroje ve vzdálenosti méně než 0,5m, jinak hrozí odlepení samolepky  od stěny.

Pokud máme složitější dekor nebo dekor větších rozměrů, samolepka bude dodána na  přenosné pomocné folii. Tato folie slouží k snadnější aplikaci. Podrobný postup , je vždy priložen u každé samolepky.